Ekologija budućnosti je pred vama

Kompanija Esotron je pouzdan partner u sakupljanju otpadnih jestivih ulja i organskog otpada.
Prisutni smo na području cele Republike Srbije, kao i na području Republike Slovenije.

Prisutni smo na celoj teritoriji Republike Srbije

Brzo, pouzdano i kvalitetno uspostavljanje saradnje

UGOVOR

Prvi korak je dolazak našeg predstavnika radi potpisivanja ugovora o saradnji.

Ambalaža
Sledeći korak je dopremanje namenske ambalaže za odlaganje otpada na željenu lokaciju.
Logistika
Sledi izrada logističkog plana odnošenja otpada prema vašim potrebama.
Administracija
ESOTRON vam izdaje svu neophodnu dokumentaciju o zbrinjavanju otpada.

Dobitnici prestižne nagrade UNDP-a za inovaciju u borbi protiv klimatskih promena.

Ekologija budućnosti je pred vama

klijenata
tona otpada
ponovnog iskorišćenja