Zbrinjavanje organskog otpada

Kompanija Eso Tron se bavi inovativnom metodom zbrinjavanja organskog otpada koja podrazumeva privođenje nameni organskog otpada za korišćenje u obnovljivim izvorima energije a takav metod pruža najsigurniji vid apsolutnog i trenutnog uništavanja organskog otpada bez ikakvog zagađivanja životne sredine kao i bez mogućnosti da deo materije ne bude uništen.

Metoda kojom kompanija Eso Tron zbrinjava organski otpad je priznata i ispunjava sve zakonske regulative nadležnih ministarstava a obuhvata širok spektar indeksnih brojeva orgnskih otpada (istekli rokovi, povrati sa tržišta, ne usklađeni proizvodi, restovi iz proizvodnje, itd…).

Prilikom zbrinjavanja organskog otpada u postrojenju Eso Tron, izdajemo propisani dokument o kretanju otpada, zakonsku potvrdu o uništenju i foto-video zapis procesa uništenja vaše robe koja je predmet uništenja.
Ako Vam je stalo do zaštite Vašeg brenda i zabrinuti ste šta se dešava sa Vašim proizvodima nakon otpisa, saradnja sa kompanijom Eso Tron je pravo rešenje za Vas jer garantujemo da svaki preuzeti proizvod za uništenje apsolutno nestaje bez traga.

Zahvaljujući navedenom kompanija Eso Tron uveliko zbrinjava organski otpad za kompanije Nestle, Nelt, Atlantic Group, Delhaize, Metro, Polimark, Mc Donalds, KFC, Soko Štark, Dijamant, Polimark, Jaffa, i mnoge druge.

Brzo, pouzdano i kvalitetno uspostavljanje saradnje

UGOVOR
Prvi korak je dolazak našeg predstavnika radi potpisivanja ugovora o saradnji.
AMBALAŽA
Sledeći korak je dopremanje namenske ambalaže za odlaganje otpada na željenu lokaciju.
LOGISTIKA
Sledi izrada logističkog plana odnošenja otpada prema vašim potrebama.
ADMINISTRACIJA
ESOTRON vam izdaje svu neophodnu dokumentaciju o zbrinjavanju otpada.

Ekologija budućnosti je pred vama