Otkup otpadnog jestivog ulja

Jedna od vodećih aktivnosti kompanije ESO TRON jeste sakupljanje i transport otpadnih ulja i masti koja su korišćena u pripremi hrane. Sakupljačka mreža kompanije pokriva celokupnu teritoriju Srbije a sve količine prikupljenog otpadnog ulja i masti transportuju se u ESO TRON postrojenje koje poseduje sve potrebne dozvole za skladištenje i tretman. Od 2013. kompanija uspešno ispunjava ISCC EU standard koji potvrđuje održivost procesa prerade otpandih ulja i masti. Zahvaljujući ISCC EU standardizaciji ESO TRON je izgradio mrežu internacionalnih partnera a time što je prva kompanija koja je u Srbiji ispunila sve uslove i dobila dozvolu za izvoz kolektovanog otpada, a kao takva stekla je reputaciju pouzdane kompanije sa izrazito uspešnom međunarodnom saradnjom i poslovanjem. ESO TRON poseduje najnapredniji sistem reciklaže zahvaljujući kojem postiže maksimalne rezultate u iskorišćenju otpadnog ulja a time ostvaruje i najveći indeks doprinosa očuvanju i zaštiti životne sredine i ljudi.

Zahvaljujući količinama otpadnih ulja i masti koje ESO TRON prikupi znatno doprinosimo očuvanju životne sredine, što je i jedna od ključnih misija kompanije, jer svaki litar otpadnog ulja ili masti koji je prosut u kanalizaciju ili u prirodu jeste veći vid zagađenje nego što na prvi pogled deluje. Zakon republike Srbije jasno propisuje da je od 2012. zabranjeno bacanje ulja i masti iz ugostiteljskih objekata i da svaki generator otpadnih ulja i masti, kao što su restorani, fast food restorani, ribarnice, pečenjare, itd, mora posedovati potvrdu o toku zbrinjavanja otpadnog ulja i masti u vidu dokumenta o kretanju otpada koji izdaje ovlašćeni sakupljač kao što je ESO TRON.

Kroz saradnju sa kompanijom ESO TRON postižete 3 značajne stvari:

ZARADITE

SAČUVATE ŽIVOTNU SREDINU

ISPOŠTUJETE ZAKON

KAKO?

1

Pozovete našeg predstavnika koji pokriva vašu lokaciju

2

Naš predstavnik dolazi kod Vas radi potpisivanja ugovora i dogovaranja dinamike preuzimanja

3

Dopremamo Vam adekvatnu namensku ambalažu za kolektovanje otpadnih jestivih ulja

4

Prilikom sledeće posete naš predstavnik preuzima punu ambalažu i dostavlja praznu, izdaje na licu mesta propisani dokument o kretanju opada za preuzetu količinu

Razlozi

 • ESO TRON d.o.o. je pouzdan poslovni partner za preuzimanje i transport otpadnog jestivog ulja.
 • ESO TRON d.o.o. vam garantuje preuzimanje otpadnog jestivog ulja preko cele godine i konkurentne uslove otkupa
 • ESO TRON d.o.o. će se pobrinuti, da imate uvek čistu i adekvatnu ambalažu za sakupljanje u skladu sa propisima Republike Srbije
 • ESO TRON d.o.o. garantuje sledivost prikupljenog otpada od generatora do konačnog prerađivača otpada u skladu sa zahtevima standarda ISCC EU
 • ESO TRON d.o.o. će poštovati sve obaveze po potpisanom ugovoru o preuzimanju otpadnog jestivog ulja

Pogodnosti

 • Besplatna edukacija o upravljanju otpadnim jestivim uljima
 • Besplatno savetovanje o lociranju i rukovanju otpadnim jestivim uljima
 • Besplatno savetovanje o obavezi čuvanja dokumenata o kretanju otpada
 • Besplatno povratnu ambalažu
 • Besplatan odvoz sa vaših lokacija
 • Ekološko rešenje za Vaše otpadno jestivo ulje
 • Otkup otpadnog jestivog ulja
 • Esotron ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje sakupljanja, transporta i skladištenja otpadnog jestivog ulja 
 • Uveli smo sistem digitalizacije
 • Dokument o kretanju otpada se izdaje na licu mesta od strane komercijalista

Brzo, pouzdano i kvalitetno uspostavljanje saradnje

UGOVOR
Prvi korak je dolazak našeg predstavnika radi potpisivanja ugovora o saradnji.
AMBALAŽA
Sledeći korak je dopremanje namenske ambalaže za odlaganje otpada na željenu lokaciju.
LOGISTIKA
Sledi izrada logističkog plana odnošenja otpada prema vašim potrebama.
ADMINISTRACIJA
ESOTRON vam izdaje svu neophodnu dokumentaciju o zbrinjavanju otpada.
PLAĆANJE
Plaćanje se vrši prema unapred definisanom načinu plaćanja u potpisanom ugovoru.

Ekologija budućnosti je pred vama