Dozvole i zakoni

DOZVOLE

Dozvola za obavljanje delatnosti 

Dozvola za izvoz otpada

Dozvola za skladištenje neopasnog otpada – otpadnih jestivih ulja i masti 

Dozvola za sakupljanje i transport otpadnih jestivih ulja i masti 

Rešenje o izdavanju integralne dozvole 

ZAKONI

Zakon o upravljanju otpadom 

Odredbe zakona o upravljanju otpadom koje se menjaju 

Katalog otpada 

Ekologija budućnosti je pred vama