Standardi

 

ISCC EU

ISCC EU je međunarodno priznat standard za održivu kontrolu biomase i biogoriva, koji sledi zahtevima direktive za obnovljive izvore energije (RED – Renewable Energy Directive).

Ciljevi, koje sledi RED:

  • Smanjenje ispusta GHG (gasova stakleničke bašte) merene za čitav lanac dobave od sirovine do konačne produkcije biogoriva u odnosu na ispuste fosilnih goriva, minimalno za 35%.
  • Od 1.7. 2017 zahtev minimalne redukcije se povećava na 50%
  • Sa 1.1.2018 zahtev minimalne redukcije GHG emisija se povećava na 60%

Na osnovi tih ciljeva, se ISCC usmerava na postizanje međunarodne prakse ka transparentom sistemu za certifikaciju biomase i bioenergije.

ISCC se fokusira na:
  • Snižavanje ispusta plinova stakleničke bašte
  • Održivost upotrebe zemljišta
  • Zaštitu prirodnih habitata i postizanje društvene odgovornosti o održivom upravljanju sa prirodnim izvorima

Bitne osobine ISCC-ja su nezavisnost, transparentnost i međunarodna orientacija sistema.
ISCC pečat odvaja održivu biomasu i bioenergiju od neodržive i sa tim stimuliše proizvođače i procesore tih sirovina, da osvoje održivo ponašanje na svakodnevnoj bazi.

Link na DL: 

Sken certifikata 2015 – 2016 
Sken certifikata 2013 – 2014 

ISCC-EU: www.iscc-system.org

Ekologija budućnosti je pred vama