Kompanija Eso Tron u saradnji sa UNDP – Srbija snažna karika u borbi sa klimatskim promenama

Kompanija Eso Tron u saradnji sa UNDP Srbija je snažna karika u borbi sa klimatskim promenama.

Prva u Srbiji je uspostavila zbrinjavanje organskog otpada i otpada od hrane na neškodljiv način uz značajno smanjenje štetnih gasova sa efektom staklene bašte ( CO2 i CH4 ).