Predstavnici kompanije Eso Tron u poseti najvećem sajmu na svetu – Expo Dubai 2020

Predstavnici kompanije Eso Tron su ove godine posetili najveći sajam na svetu Expo Dubai 2020, održani su sastanci i razmena mišljenja u cilju poboljšanja ekologije i zaštite životne sredine. Delegacija kompanije je održala sastanak i sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zajedničkim snagama kreiramo bolju i zdraviju budućnost.