Prisustvo na međunarodnoj konferenciji u okviru SEE ENERGY – Connect & Supply V 2022

Prisustvovali smo na međunarodnoj konferenciji „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA I HLAĐENJA“ u okviru SEE ENERGY – Connect & Supply V 2022. i tim povodom predstavili način cirkularne ekonomije koju sprovodi kompanija Eso Tron.